Indigenous groups (Iwi affiliations)

The Iwi affiliation or affiliations that a student holds. The field allows a student or parent to nominate up to three Iwi groups.

At least one Iwi is required, if Māori has been selected in Ethnic Group and the student was enrolled after 1st January 2003. This includes a student transferring from another school.

Iwi affiliations

The following Iwi affiliations are updated in Indigenous Group 1, 2 and 3 fields in the NZMOE tab of Current Student Maintenance:

01

Te Tai Tokerau/Tämaki-makaurau (Northland/Auckland) Region

0101

Te Aupōuri

0102

Ngāti Kahu

0103

Ngāti Kurī

0104

Ngāpuhi

0105

Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa

0106

Te Rarawa

0107

Ngāi Takoto

0108

Ngāti Wai

0109

Ngāti Whātua (not Ōrākei or Kaipara)

0110

Te Kawerau ā Maki

0111

Te Uri-o-Hau

0112

Te Roroa

0113Ngāti Whātua o Kaipara
0114Ngāti Whātua o Ōrākei
0115Ngāi Tai ki Tāmaki
0116Ngāti Hine (Te Tai Tokerau)
0117Te Paatu
0118Ngāti Manuhiri
0119Ngāti Rehua
0120Ngāti Torehina ki Mata-ure ō Hau
0121Ngāti Kahu ki Whangaroa

02

Hauraki (Coromandel) Region

0201

Ngāti Hako

0202

Ngāti Hei

0203

Ngāti Maru (Hauraki)

0204

Ngāti Paoa

0205

Patukirikiri

0206

Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora

0207

Ngāti Pūkenga ki Waiau

0208

Ngāti Rāhiri Tumutumu

0210

Ngāti Tamaterā

0211

Ngāti Tara Tokanui

0212

Ngāti Whanaunga

0213Ngāti Huarere

03

Waikato/Te Rohe Pötae (Waikato/King Country) Region

0301

Ngāti Haua (Waikato)

0302

Ngāti Maniapoto

0303

Raukawa (Waikato)

0304

Waikato

0305Ngāti Te Ata
0306Ngāti Hīkairo
0307Rereahu
0308Ngāti Tiipa
0309Ngāti Korokī Kahukura
0310Ngāti Tamaoho
0311Te Ākitai-Waiohua
0312Tainui Awhiro
0313Ngāti Hinerangi


04

Te Arawa/Taupö (Rotorua/Taupö) Region

0401

Ngāti Pikiao (Te Arawa)

0402

Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)

0403

Ngāti Rangitihi (Te Arawa)

0404

Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)

0405

Tapuika (Te Arawa)

0406

Ngāti Tarāwhai (Te Arawa)

0407

Tūhourangi (Te Arawa)

0408

Uenuku-Kōpako (Te Arawa)

0409

Waitaha (Te Arawa)

0410

Ngāti Whakaue (Te Arawa)

0411

Ngāti Tūwharetoa (ki Taupō)

0412

Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)

0413Ngāti Mākino
0414Ngāti Kearoa / Ngāti Tuarā
0415Ngāti Rongomai (Te Arawa)

05

Tauranga Moana/Mätaatua (Bay of Plenty) Region

0501

Ngāti Pūkenga

0502

Ngāi Te Rangi

0503

Ngāti Ranginui

0504

Ngāti Awa

0505

Ngāti Manawa

0506

Ngāi Tai (Tauranga Moana/Mātaatua)

0507

Tūhoe

0508

Whakatōhea

0509

Te Whānau-ā-Apanui

0510

Ngāti Whare

0511Ngā Pōtiki ā Tamapahore
0512Te Upokorehe
0513Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau

06

Te Tai Räwhiti (East Coast) Region

0601

Ngāti Porou

0602

Te Aitanga-a-Māhaki

0603

Rongowhakaata

0604

Ngāi Tāmanuhiri

0605Te Aitanga ā Hauiti

07

Te Matau-a-Mäui/Wairarapa (Hawke's Bay/Wairarapa) Region

0701

Rongomaiwahine (Te Māhia)

0702

Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa

0703

Ngāti Kahungunu ki Heretaunga

0704

Ngāti Kahungunu ki Wairarapa

0706

Rangitāne (Te Matau-a-Māui/Hawke's Bay/Wairarapa)

0707

Ngāti Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu

0708

Ngāti Kahungunu ki Tamatea

0709

Ngäti Kahungunu ki Tamakinui a Rua

0710

Ngāti Pāhauwera

0711

Ngāti Rākaipaaka

0712Ngāti Hineuru
0713Maungaharuru Tangitū
0714Rangitāne o Tamaki nui ā Rua
0715Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
0716Te Hika o Pāpāuma
0717Ngāti Hinemanu (Heretaunga)

08

Taranaki Region

0801

Te Atiawa (Taranaki)

0802

Ngāti Maru (Taranaki)

0803

Ngāti Mutunga (Taranaki)

0804

Ngā Rauru

0805

Ngāruahine

0806

Ngāti Ruanui

0807

Ngāti Tama (Taranaki)

0808

Taranaki

0809

Tangāhoe

0810

Pakakohi

09

Whanganui/Rangitïkei (Wanganui/Rangitïkei) Region

0901

Ngāti Apa (Rangitīkei)

0902

Te Ati Haunui-a-Pāpārangi

0903

Ngāti Haua (Taumarunui)

0904

Ngāti Hauiti (Rangitīkei)

0905Ngāti Whitikaupeka (Rangitīkei)
0906Ngāi Te Ohuake (Rangitīkei)
0907Ngāti Tamakōpiri (Rangitīkei)
0908Ngāti Rangi (Ruapehu, Whanganui)
0909Uenuku (Ruapehu, Waimarino)
0910Tamahaki (Ruapehu, Waimarino)
0911Tamakana (Ruapehu, Waimarino)
0912Ngāti Hinemanu (Rangitīkei)


10

Manawatü/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara (Manawatü/Horowhenua/Wellington) Region

1001

Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)

1002

Muaūpoko

1003

Rangitāne (Manawatū)

1004

Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatū)

1005

Ngāti Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)

1006

Te Atiawa ki Whakarongotai

1007

Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)

1008

Ngāti Kauwhata

1009Ngāti Tukorehe

11

Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region

1101

Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)

1102

Ngāti Koata

1103

Ngāti Kuia

1104

Kāti Māmoe

1107

Rangitāne (Te Waipounamu/South Island)

1108

Ngāti Rārua

1109

Ngāi Tahu / Kāi Tahu

1110

Ngāti Tama ki Te Tauihu

1111

Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)

1112

Waitaha (Te Waipounamu/South Island)

1113

Ngāti Apa ki Te Rā Tō

12

Rēkohu/Wharekauri (Chatham Islands) Region

1201

Moriori

1202

Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)

20

Iwi Not Named, but Waka or Iwi Confederation Known

2001

Tainui, iwi not named

2002

Te Arawa, iwi not named

2003

Tākitimu, iwi not named

2004

Aotea, iwi not named

2005

Mātaatua, iwi not named

2006

Mahuru, iwi not named

2007

Māmari, iwi not named

2008

Ngātokimatawhaorua, iwi not named

2009

Nukutere, iwi not named

2010

Tokomaru, iwi not named

2011

Kurahaupō, iwi not named

2012

Muriwhenua, iwi not named

2013

Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named

2014

Tūranganui a Kiwa, iwi not named

2015

Te Tauihu o Te Waka a Māui, iwi not named

2016

Tauranga Moana, iwi not named

2017

Horouta, iwi not named

2018Mōkai Pātea, iwi not named

21

Iwi Named but Region Unspecified

2101

Te Atiawa, region not known

2102

Ngāti Haua, region not known

2103

Ngāti Maru, region not known

2104

Ngāti Mutunga, region not known

2105

Rangitāne, region not known

2106

Ngāti Raukawa, region not known

2107

Ngāti Tama, region not known

2108

Ngāti Toa, region not known

2109

Waitaha, region not known

2110

Ngāti Apa, region not known

2111

Ngāi Tai, region not known

2112Ngāti Kahungunu, region not known
2113Ngāti Tūwharetoa, region not known
2114Ngāti Hinemanu, region not known
22Hapu affiliated to more than one iwi

2201

Hapū affiliated to more than one iwi

23Iwi not named, but Region known

2301

Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau Region, Iwi not named

2302Hauraki Region, Iwi not named
2303Waikato/Te Rohe Pōtae Region, Iwi not named
2304Te Arawa/Taupō Region, Iwi not named
2305Tauranga Moana/Mātaatua Region, Iwi not named
2306Te Tai Rāwhiti Region, Iwi not named
2307Te Matau-a-Māui/Wairarapa Region, Iwi not named
2308Taranaki Region, Iwi not named
2309Whanganui/Rangitīkei Region, Iwi not named
2310Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named
2311Te Waipounamu Region, Iwi not named
2312Rēkohu/Wharekauri Region, Imi/Iwi not named
99Not stated
4444Don't Know
5555Refused To Answer
7777Response Unidentifiable
8888Response Outside Scope

9999

Not Stated


Lookup table

Iwi affiliations are defined in the luIndigenousGroup lookup table. See:


Note: Not all records are displayed on the screen capture. Refer to the table above.